Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Magnētiskais lauks Izmantojot piemērus, skaidro, ka Zeme pievelk visus ķermeņus, bet stiprāk pievelk smagākus ķermeņus. (D.33.2.2.1.; D.3.11.3.2., D.3.11.4.1.; D.3.12.1.1.2.)
2. Zemes pievilkšanas spēks Veidot izpratni par Zemes pievilkšanas spēku. Izmantojot piemērus, skaidro, ka Zeme pievelk visus ķermeņus, bet stiprāk pievelk smagākus ķermeņus.
3. Elektromagnētiskais starojums Veidot izpratni par elektromagnētiskā starojuma izplatīšanos un faktoriem, kas to ietekmē.
4. Cilvēks un tehnoloģijas Nosauc piemērus, kā sakaru tehnoloģiju sasniegumi ietekmē cilvēka ikdienas dzīvi un veselību. (D.3.13.1.1.)

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ko pievelk vai nepievelk magnēts? 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina, ka magnēts pievelk dzelzs priekšmetus! Magnēts pievelk dzelzs priekšmetus. (D.Li.2.)
2. Magnētisms 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Visiem magnētiem vienmēr ir divi poli. Tos apzīmē ar N (Ziemeļpols) un S (Dienvidpols). Vienādie magnēta poli atgrūžas, bet pretējie – pievelkas. (D.Li.2.)Veic vienkāršus eksperimentus ar magnētiem, pētot to savstarpējo pievilkšanos un atgrūšanos. (D.3.2.2.2.)
3. Jautājumi par magnētisko lauku 3. izziņas līmenis augsta 2p. Visiem magnētiem vienmēr ir divi poli. Tos apzīmē ar N (Ziemeļpols) un S (Dienvidpols). Vienādie magnēta poli atgrūžas, bet pretējie – pievelkas. (D.Li.2.) Magnēts pievelk dzelzs priekšmetus. (D.Li.2.) Veic vienkāršus eksperimentus ar magnētiem, pētot to savstarpējo pievilkšanos un atgrūšanos. (D.3
4. Zeme objektus pievelk dažādi 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro, ka Zeme pievelk visus ķermeņus, bet stiprāk pievelk smagākus ķermeņus.
5. Masa 1. izziņas līmenis zema 1p. Skaidro, ka Zeme pievelk visus ķermeņus, bet stiprāk pievelk smagākus ķermeņus.
6. Zemes pievilkšanas spēks 3. izziņas līmenis augsta 3p. Skaidro, ka Zeme pievelk visus ķermeņus, bet stiprāk pievelk smagākus ķermeņus.
7. Kā darbojas? 1. izziņas līmenis zema 1p. Mēs dzīvojam vidē, kurā visapkārt ir daudzveidīgs starojums, ko nevar sajust ar cilvēka maņām. To izstaro un uztver cilvēku radītas ierīces. (D.Li.2.) Sakaru tehnoloģijas raida un uztver informāciju starojuma veidā. (D.Li.2.) Nosauc piemērus, kā sakaru tehnoloģiju sasniegumi ietekmē cilvēka ikdiena
8. Skolēnu saruna 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veidot izpratni par Zemes pievilkšanas spēku. Izmantojot piemērus, skaidro, ka Zeme pievelk visus ķermeņus, bet stiprāk pievelk smagākus ķermeņus.
9. Atrodi lieko! 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izmantojot piemērus, skaidro, ka Zeme pievelk visus ķermeņus, bet stiprāk pievelk smagākus ķermeņus. (D.33.2.2.1.; D.3.11.3.2., D.3.11.4.1.; D.3.12.1.1.2.)
10. Atbildi uz jautājumiem 3. izziņas līmenis augsta 1p. Izmantojot piemērus, skaidro, ka Zeme pievelk visus ķermeņus, bet stiprāk pievelk smagākus ķermeņus. (D.33.2.2.1.; D.3.11.3.2., D.3.11.4.1.; D.3.12.1.1.2.)
11. Sagrupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Magnēts pievelk dzelzs priekšmetus. (D.Li.2.) Veic vienkāršus eksperimentus ar magnētiem, pētot to savstarpējo pievilkšanos un atgrūšanos. (D.3.2.2.2.)
12. Ātrākais saziņas veids 1. izziņas līmenis zema 1p. Nosauc piemērus, kā sakaru tehnoloģiju sasniegumi ietekmē cilvēka ikdienas dzīvi un veselību. (D.3.13.1.1.)
13. Droši un veselīgi digitālajā vidē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosauc piemērus, kā sakaru tehnoloģiju sasniegumi ietekmē cilvēka ikdienas dzīvi un veselību. (D.3.13.1.1.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ko pievelk magnēts? Citi vidēja 1p. Magnēts pievelk dzelzs priekšmetus. (D.Li.2.)
2. Ierīces Citi zema 1p. Mēs dzīvojam vidē, kurā visapkārt ir daudzveidīgs starojums, ko nevar sajust ar cilvēka maņām. To izstaro un uztver cilvēku radītas ierīces. (D.Li.2.) Sakaru tehnoloģijas raida un uztver informāciju starojuma veidā. (D.Li.2.) Nosauc piemērus, kā sakaru tehnoloģiju sasniegumi ietekmē cilvēka ikdiena
3. Sagrupē pēc savstarpējās mijiedarbības! Citi vidēja 4p. Magnētu forma var būt dažāda, bet visiem magnētiem vienmēr ir divi poli. Tos apzīmē ar N (Ziemeļpols) un S (Dienvidpols). Vienādie magnēta poli atgrūžas, bet pretējie – pievelkas. (D.Li.2.) Veic vienkāršus eksperimentus ar magnētiem, pētot to savstarpējo pievilkšanos un atgrūšanos. (D.3.2.2.2.)

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kādi ir neredzamie lauki uz Zemes? 00:40:00 vidēja 14p. Veidot izpratni par Zemes pievilkšanas spēka un magnētiskā lauka esamību uz Zemes, par elektromagnētiskā starojuma izplatīšanos un faktoriem, kas to ietekmē.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Neredzamie lauki 00:40:00 vidēja 13p. Veidot izpratni par Zemes pievilkšanas spēka un magnētiskā lauka esamību uz Zemes, par elektromagnētiskā starojuma izplatīšanos un faktoriem, kas to ietekmē.