Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kā veidojas vējš? Teorijā vienkāršiem vārdiem skaidrots un demonstrēts, kas ir vējš. Ilustratīvi paskaidrots gan noderīgais, gan postošais vēja darbībā.
2. Vēja stiprums Teorijā ietverta informācija par vēja stipruma raksturojošiem vārdiem un pazīmēm dabā, pēc kā vēja stiprumu varam novērot.
3. Vēja virziens Teorijā ietverts skaidrojums par vēja virziena noteikšanu un vēja rādītājiem, to apzīmējumiem.
4. Laikapstākļu prognoze Teorijā ietverta informācija pr laika vērojumiem kopš senajiem laikiem un par laika vērojumu iespējām mūsdienās.
5. Noderīgo lieto stūrītis Papildmateriāls, ko var izmantot integrēti arī citos mācību priekšmetos. Video par laikapstākļiem. Tavaklase.lv video ar starppriekšmetu saikni latviešu valodā par laikapstākļu raksturojošiem vārdiem - īpašības vārdiem. Video pamācība, lai pagatavotu vēja stipruma mērītāju.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēja stiprums 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka vēja stiprumu pēc attēliem un to raksturojošiem vārdiem.
2. Vēja raksturošana pēc fotogrāfijas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Raksturo vēja stiprumu un pamato to pēc fotogrāfijas.
3. Vēja virziens noteikšana pēc novērojumiem ārā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka vēja virzienu pēc vērojumiem apkārtnē.
4. Vēja virziens 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka vēja virzienu pēc vējrādītāja un debespusēm.
5. Saruna par vēju. Pazudušie vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skaidro vēja veidošanos, tā raksturojošos elementus.
6. Veido ar vēju saistītus salikteņus vai vārdu savienojumus! 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Zina un saprot ar vārdu nozīmi, kas saistīti ar vārdu "vējš".
7. Patiesie/nepatiesie apgalvojumi par vēju, nokrišņiem, laikapstākļiem 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka patiesu vai nepatiesu apgalvojumu par laikapstākļiem, vēju, nokrišņiem, ūdens stāvokļiem un norisēm.
8. Laikapstākļu ziņas tabulā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Sakārto tabulā datus pēc dotās laika ziņas.
9. Laikapstākļu ziņas kartē 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Nolasa laikapstākļu rādījumus no meteoroloģiskās kartes.
10. Laika ziņas pēc meteoroloģiskās kartes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nolasa laikapstākļu rādījumus no meteoroloģiskās kartes.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vēja virziena nosaukumi Citi vidēja 1 p. Nosaka vēja virzienu pēc vējrādītāja un debespusēm.
2. Patieso/nepatieso apgalvojumu grupēšana par vēju, nokrišņiem, laikapstākļiem Citi vidēja 4 p. Nosaka un grupē patiesu vai nepatiesu apgalvojumu par laikapstākļiem, vēju, nokrišņiem, ūdens stāvokļiem un norisēm.
3. Informācija no laika ziņām Citi vidēja 4 p. Atlasa nepieciešamo informāciju pēc dotās laika ziņas.
4. Temperatūras izmaiņas un laikapstākļi Citi vidēja 2 p. Laikapstākļu prognozēšana pēc temperatūras izmaiņām

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vējš. Laikapstākļu prognoze 00:40:00 vidēja 17 p. Testā iekļauti uzdevumi,kas pārbauda prasmes noteikt vēja stiprumu, vizienu, noteikt laikapstākļus pēc meteoroloģiskās kartes, atlasīt nepieciešamo informāciju. Testā ir arī uzdevums, kurā pakopoti visi apgalvojumi par lielo 2.1. tēmu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā novērot laikapstākļus un izmantot laikapstākļu prognozi? 00:40:00 vidēja 15 p. Testā iekļauti uzdevumi,kas pārbauda prasmes noteikt vēja stiprumu, vizienu, noteikt laikapstākļus pēc meteoroloģiskās kartes, atlasīt nepieciešamo informāciju. Testā ir arī uzdevums, kurā pakopoti visi apgalvojumi par lielo 2.1. tēmu.