Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zeme, Saule, Mēness Kas ir Zeme, Saule un Mēness.
2. Mēness Veidot priekšstatu par Mēnesi kā Zemes dabīgo pavadoni, Zemes, Saules un Mēness savstarpējo novietojumu un kustību.
3. Noderīgas informācijas (video) stūrītis. Zeme Video Zeme, debespuses.
4. Noderīgas informācijas (video) stūrītis. Mēness Papildmateriāls - video par Mēnesi kā Zemes dabīgo pavadoni.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zeme. Izlaistie vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ievieto izlaistos vārdus, veidojot aprakstu par Zemi.
2. Zemei raksturīgie apgalvojumi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka zemei raksturīgas pazīmes.
3. Debespuses noteikšanas ierīce 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pazīst kompasu.
4. Zemes griešanās 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zemes kustība ap savu asi
5. Mēness fāze 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka mēness fāzi pēc simbola.
6. Mēness fāze laika ziņu kartē 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka mēness fāzi pēc simbola.
7. Teikumi par Sauli, Zemi, Mēnesi, zvaigznēm 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Raksturo Zemi,Sauli, Mēnesi,Zvaigznes.
8. Apgalvojumi par Sauli, Zemi, Mēnesi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Raksturo Sauli, Zemi, Mēnesi.
9. Zeme, Mēness un Saule 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Izprot Saules, Zemes un Mēness savstarpējo novietojumu un likumsakarības. To parāra, atbildot uz jautājumiem.
10. Mēness kustība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka Mēness kustību ap Zemi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kosmiskie pētījumi Citi zema 1 p. Ierīces kosmosa pētīšanai
2. Kur lasīt par visumu? Citi zema 1 p. Informācijas avotu izvēle
3. Teikumi par dabess ķermeņiem Citi zema 1 p. Zeme, Saule, Mēness, zvaigznes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zeme 00:00:00 vidēja 5 p.
2. Mēness 00:00:00 vidēja 4 p.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Debess ķermenis - Zeme 00:00:00 vidēja 5 p.
2. Debess ķermenis - Mēness 00:00:00 vidēja 7 p.