Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6p.
1. Ievieto vārdus bērnu dialogā par Sauli! 2p.
2. Kurā attēlā parādīta koka/cilvēka/dzīvnieka/priekšmeta ēna? 1p.
3. Atbildi uz jautājumiem par Sauli, Zemi, Mēnesi! 1p.
4. Gadalaiki 2p.