24. aprīlis - Bioloģija
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Gliemju uzbūve Skolēni uzzina gliemežu, gliemeņu un galvkāju ārējās uzbūves īpatnības, aplūko astoņkāji un sēpiju video, kuru saites ir dotas.
2. Gliemju vairošanās Skolēni mācās par gliemju dzimumvairošanās veidiem, ir iespēja skatīties video par kalmāra mazuļu izšķilšanos.
3. Latvijā biežāk sastopamas gliemeņu sugas Skolēni iepazīst Lamarka sirsniņgliemeni, Baltijas plakangliemeni, dižo bezzobi un ziemeļu upespērleni pēc attēliem un dzīvesveida apraksta.
4. Latvijā biežāk sastopamās gliemežu sugas Skolēni iepazīst 2 vīngliemežu, 1 kailgliemežu un 2 ūdensgliemežu sugu attēlus, īsu raksturojumu.
5. Gliemju nozīme dabā un cilvēku dzīvē Skolēni gūst priekšstatu par mīdiju, austeru un vīngliemežu audzēšanu, gliemju nozīmi barošanās ķēdēs. Dota saite uz video par gliemežu audzēšanu Latvijā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Galvkāju, gliemežu un gliemeņu klašu pārstāvju atpazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Skolēni mācās atšķirt galvkāju, gliemeņu un gliemežu klašu pārstāvjus attēlos un atzīmē tiem raksturīgās pazīmes.
2. Gliemežu un gliemeņu salīdzinājums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Skolēni salīdzina gliemeža un gliemenes ārējo uzbūvi saistībā ar to funkcijām.
3. Gliemju čaulu izpēte 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni nosaka gliemja vecumu pēc čaulas gadskārtu riņķiem un atbild uz jautājumiem par čaulas veidošanos un funkcijām.
4. Gliemju uzbūve un dzīvības norises 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni atbild uz jautājumiem par gliemju uzbūves un fizioloģiskajām īpatnībām.
5. Latvijas gliemji barošanās ķēdēs 3. izziņas līmenis augsta 6 p. Skolēni atpazīst Latvijas gliemjus attēlos un izveido barošanās ķēdi no dotajiem organismiem. Uzdevuma veikšanai vajadzīgas priekšzināšanas par organismu savstarpējām attiecībām ekosistēmās.
6. Gliemju nozīme un aizsardzība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Skolēni analizē situācijas par gliemju izmantošanu un nozīmi ekosistēmās.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. Kailgliemežu apkarošana (2019) Citi vidēja 1 p. Skolēni novērtē kailgliemežu apkarošanas metodes.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Gliemju uzbūve, dzīvības norises un nozīme 00:00:00 vidēja 16 p. Skolēni nostiprina zināšanas par gliemju uzbūvi, iedalījumu un nozīmi dabā un cilvēku dzīvē.