Mutagēniefaktori rada mutācijas – iedzimstošas pārmaiņas hromosomās un gēnos.
hg.jpg
 
Mutagēni var būt arī kancerogēni - ļaundabīgus audzējus izraisoši.