Lai ģenētiska informācija, ko mRNS pārkopēja no DNS, izpaustos organisma pazīmēs, tā ir "jāpārtulko olbaltumvielu valodā".
Olbaltumvielas sintēzi pēc informācijas, kas ir ierakstīta mRNS nukleotīdu secības veidā, sauc par translāciju. Translācija notiek ribosomās.
No kodola caur membrānas porām mRNS nokļūst citoplazmā un saistās ar ribosomām. Katra ribosoma sastāv no lielās un mazās subvienības. Pie mRNS vispirms pievienojas mazā, tad lielā subvienība. Ribosomas satur enzīmus, kas translācijas laikā veido peptīdsaites starp aminoskābēm.
 
trans.png
 
Vienlaicīgi ribosomā atrodas mRNS un tRNS. tRNS molekulas piesaista aminoskābes un nogādā tās ribosomās. Pēc uzbūves tRNS atgādina āboliņa lapu. Vienam to galam pievienojas aminoskābe, bet otrā galā esošais triplets - antikodons pievienojas atbilstošam mRNS kodonam.
 
Translācijas gaitā ribosoma pārvietojas pa mRNS, ik reizi pavirzoties uz priekšu par vienu kodonu.
 
Pie vienas mRNS molekulas vienlaicīgi piesaistās vairākas ribosomas, tāpēc vienlaicīgi notiek vairāku vienādu aminoskābju sintēze.
 
Animācija angļu valodā Translācija
 
Atsauce:
Attēli no
http://www.tokresource.org/tok_classes/biobiobio/biomenu/transcription_translation/translation_1.jpg
Bioloģija vidusskolai 3. daļa/Līga Sausiņa - Rīga:Zvaigzne ABC, 2010.- 208 lpp.:il. - izmantotā literatūra :100.lpp.