Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Informācija skolotājam Informācija par tēmu ''Ķīmiskas vielas šūnā''
3. Prezentācija. Lipīdi Lipīdu iedalījums un nozīme organismu dzīvības procesos
4. Prezentācija. Olbaltumvielas Olbaltumvielu uzbūve un funkcijas

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Šūnas ķīmiskā uzbūve Šūnas ķīmisko vielu iedalījums
2. Ūdens loma šūnā Ūdens loma šūnā.
3. Plazmolīze un deplazmolīze Plazmolīze un deplazmolīze.
4. Makroelementu un mikroelementu loma šūnā Makroelementu un mikroelementu nozīme.
5. Organiskās vielas Organiskās vielas šūnā - nukleīnskābes, olbaltumvielas, ATP, lipīdi, ogļhidrāti.
6. Ogļhidrātu nozīme organismos Ogļhidrātu nozīme dzīvajos organismos.
7. Enzīmu darbība Enzīmu darbības mehānisms.
8. DNS uzbūve DNS uzbūve.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ūdens loma šūnā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Izvēlas precīzākās atbildes uz jautājumiem par ūdens lomu šūnā.
2. Mikroelementi un makroelementi. 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Izvēlas precīzāko atbildi uz jautājumu par mikroelementiem un makroelementiem.
3. Plazmolīze un deplazmolīze 2. izziņas līmenis augsta 1p. Analizē situācijas par osmozi šūnās.
4. Enzīmu darbība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Papildini teikumus par enzīmu uzbūvi un darbību.
5. Šūnas ķīmija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Olbaltumvielu daudzums augos
6. Šūnas ķīmija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. DNS struktūra, nukleotīdu pāru noteikšana
7. Šūnas ķīmija 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nukleotīdu noteikšana RNS struktūrā
8. Šūnas ķīmija 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ķīmisko elementu noteikšana organiskajās vielās.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. 1. daļa. DNS nukleotīda sastāvs (2019) Citi vidēja 1p. Skolēni nosaka DNS komplementārus nukleotīdus.
2. 1. daļa. Enzīmi veļas mazgāšanas līdzekļos (2019) Citi vidēja 1p. Skolēni atbild uz jautājumiem par enzīmiem.
3. 1. daļa. DNS bāzu komplementaritāte (2016) Citi zema 1p. Skolēni izmanto DNS nukleotīdu komplementaritātes principu.
4. 1. daļa. Organiskās vielas šūnā (2016) Citi zema 1p. Skolēni norāda monomērus, no kuriem sastāv šūnā sastopamās organiskās vielas.
5. 2. daļa. Insulīna biosintēze (2017) Citi vidēja 2p. Skolēni uzraksta mRNS nukleotīdus un aminoskābes, ja doti DNS nukleotīdi, kas kodē insulīnu.
6. 2. daļa. Plazmolīze (2016) Citi vidēja 2p. Skolēni izprot plazmolīzes norisi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ķīmiskas vielas šūnā 00:15:00 vidēja 10p. Vidējas grūtības pakāpes tests par ķīmiskajām vielām šūnā. Izpildes laiks - aptuveni 15 min.