Dzīvniekiem ir divi organisma darbības regulācijas veidi, kuri nodrošina organisma saskaņotu darbību un reakciju uz apkārtējās vides izmaiņām:
1. Neirālā regulācija, kuru nodrošina nervu sistēma.
2. Humorālā regulācija, kuru nodrošina iekšējās sekrēcijas dziedzeru darbība.
 
Nervu sistēma nosaka dzīvnieku un cilvēka organisma struktūras kopumu, kas regulē un koordinē visu orgānu un orgānu sistēmas darbību. Pateicoties nervu sistēmai organisms spēj reaģēt uz ārējo vidi un pielāgoties mainīgajiem apstākļiem.
Svarīgi!
Nervu sistēma ir veidota no nervaudiem, kuru pamatā ir nervu šūna, jeb neirons.
Nervu šūna ir veidota no dendrīta un aksona. Aplūkojot nervu šūnas attēlu, var novērot izaugumus, viens no tiem ir aksons, bet visi pārējie - dendrīti.
 
YCUZD_220818_4302_Neirons_3.png
  
Aksons - vada impulsu no nervu šūnas ķermeņa uz citām nervu šūnām vai citām audu šūnām. Aksons ir garš, tas var sasniegt 1-1,5 metru garumu.
Dendrīti - nervu šūnas izaugumi, kas vada nervu impulsus uz šūnas ķermeni. Vizuāli dendrīti atgādina zarotu koku.
Sinapse - vieta, kur impulsi pārslēdzās no viena neirona uz citu.
Nosacījuma refleksi ir dzīves laikā iegūtas pielāgošanās reakcijas. Nosacījuma refleksi rodas ātri, kā reakcija uz kādu kairinātāju.
Beznosacījuma refleksi nodrošina organisma pielāgošanās reakcijas, kas saglabājas visu mūžu.
Refleksa loks – impulsa ceļš organismā, kad impulss pa centrtieces neironu sasniedz muguras un galvas smadzenes, kurās notiek  saņemtās informācijas apstrāde. Pēc tam signāli pa centrbēdzes neironu sasniedz efektoru – muskuli vai dziedzeri, kas reaģē uz uztverto kairinājumu.
 
YCUZD_051222_4776_Asset 5.svg
 
Somatiskā nervu sistēma ir nervu sistēmas daļa, kas inervē šķērssvītru muskulatūru, ādu un maņu orgānus.
Endokrīnā sistēma ir dziedzeru kopums, kas izdala hormonus, kuru rezultātā tiek nodrošināta optimāla ķermeņa darbība.
YCUZD_220818_4302_Endokrīnā sistēma_2.png
 
Katrs dziedzeris izdala atbilstošu hormonu, kas nodrošina organismā notiekošos procesus, piemēram, hipofīze izdala augšanas hormonu, kas nodrošina organisma augšanu.
  
Humorālo regulāciju nosaka organisma izdalītās bioloģiski aktīvās vielas - hormoni, kas cirkulē organisma šķidrumos - asinīs, limfā un šūnstarpas šķidrumā.  Hormonālo regulāciju nodrošina hormoni, kurus izdala iekšējās sekrēcijas dziedzeri.
 
Neirālo regulāciju nodrošina nervu sistēma, tā ir vismaz tūkstoš reižu straujāka par humorālo regulāciju, jo ātrums, ar kādu pa nervu šūnu jeb neironu ķēdēm izplatās nervu impulsi, ir daudz lielāks nekā ātrums, kādā ar asiņu straumi pārvietojas hormoni.