24. aprīlis - Bioloģija
MONITORINGA DARBS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Cilvēka asinsrites orgānu sistēmas uzbūve Cilvēka asinsrites orgānu sistēmas uzbūve un funkcijas, notiekošie procesi.
2. Asinsrites orgānu sistēmas veselība Kā rīkoties, lai nodrošinātu veselu asinsrites orgānu sistēmu.
3. Vielu transports dzīvniekos Dzīvnieku asinsrites orgānu dažādība. Evolūcija.
4. Vielu transports augos Vielu transports augos. Evolūcija.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Asinsrites sistēmas funkcijas 1. izziņas līmenis zema 3 p. Asinsrites sistēmas nozīme un funkcijas.
2. Asinsrites uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Asinsrites uzbūve, orgāni, kas veido asinsrites sistēmu.
3. Asinsvadu uzbūve 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Asinsvadu veidi un uzbūve.
4. Sirds uzbūve un funkcija 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Asinsrites sistēmas centrālā orgāna uzbūve un funkcija.
5. Asins sastāvs I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Asins sastāvs, asinsķermenīši.
6. Asins sastāvs II 2. izziņas līmenis augsta 5 p. Asins sastāvs, asinsķermenīšu uzbūve un nozīme.
7. Asinsķermenīši I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Sarkano asinsķermenīšu funkcija un uzbūve.
8. Asinsķermenīši II 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Balto asinsķermenīšu uzbūve un funkcijas.
9. Asinsspiediens 2. izziņas līmenis augsta 7 p. Asinsspiediena būtība.
10. Asinsrites orgānu sistēmas veselība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvērtēt riska faktorus, kas var negatīvi ietekmēt asinsrites sistēmas veselību.
11. Vielu transports augos 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vielu plūsma augos.
12. Vadaudi 1. izziņas līmenis zema 2 p. Vadaudu funkcija.
13. Dzīvnieku asinsrites sistēma 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dzīvnieku asinsrites sistēmas veidi.
14. Vaļēja asinsrite 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Vaļējas asinsrites darbības princips.
15. Aukstasiņu un siltasiņu dzīvnieki I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Aukstasiņu un siltasiņu dzīvnieki, ķermeņa temperatūra un pielāgotība videi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Aukstasiņu un siltasiņu dzīvnieki II Citi augsta 2 p. Aukstasiņu un siltasiņu dzīvnieku asinsrites īpatnības.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Asinsrites orgānu sistēma 00:20:00 vidēja 11 p. Asinsrites orgānu sistēma, asins sastāvs, sirds un asinsvadu uzbūve.
2. Vielu transports augos un dzīvniekos 00:20:00 vidēja 6 p. Vielu transports augos. Vadaudu uzbūve un funkcijas. Dzīvnieku asinsrites sistēma. Siltasiņu un aukstasiņu dzīvnieki.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kā notiek vielu transports organismos? 00:40:00 vidēja 22 p. Asinsrites orgānu sistēma. Asins sastāvs. Asinsrites orgānu sistēmas veselība. Vielu transports augos. Dzīvnieku asinsrites sistēma.