STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Affirmative I

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Negative I

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Interrogative I

Grūtības pakāpe: zema

2
4. Affirmative II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Negative II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Interrogative II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Affirmative III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Negative III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Interrogative III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Affirmative IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Future meaning. Affirmative

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Future meaning. Negative

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Future meaning. Interrogative

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. "always" with Present Simple and Present Continuous

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Non-continuous verbs

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Present Simple or Present Continuous I

Grūtības pakāpe: vidēja

10
2. Present Simple or Present Continuous II

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem