STARPDISCIPLINĀRAIS
MONITORINGA DARBS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Key words I

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Key words II

Grūtības pakāpe: zema

5
3. Affirmative I

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Negative I

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Interrogative I

Grūtības pakāpe: zema

1
6. Affirmative II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Negative II

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Interrogative II

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Affirmative III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Negative III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Interrogative III

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Affirmative IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Negative IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Interrogative IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. From books

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Present Continuous for fixed arrangements

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Present Continuous for expressing annoyance

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Present Continuous I

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. Present Continuous II

Grūtības pakāpe: vidēja

18

Materiāli skolotājiem