ONLINE VIDEO KURSS
"ANGĻU VALODA 9. KLASEI"

Satura rādītājs:

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Collective nouns 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Multiple-choice questions. Subject: Collective nouns
2. Compound nouns 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Match the words to make compound nouns. Subject: Compound nouns
3. Countable and uncountable nouns 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Multiple-choice questions. Subject: countable and uncountable nouns
4. Nouns ending with -ing 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Multiple-choice questions. Subject: -ing nouns.
5. Plural nouns 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Multiple-choice questions. Subject: Plural nouns
6. Proper nouns 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Multiple-choice questions. Subject: Proper nouns
7. Singular or plural in sentences 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Multiple-choice questions. Subject: Singular or plural in sentences
8. Countable and uncountable nouns 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Multiple-choice questions. Subject: Countable and uncountable nouns

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zināšanu pārbaudes tests 00:00:00 vidēja 9 p. Skaties savu novērtējumu portāla liecībā