Uzdevumi

1. Collective nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Compound nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Countable and uncountable nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Nouns ending with -ing

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Plural nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Proper nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Singular or plural in sentences

Grūtības pakāpe: vidēja

3
8. Countable and uncountable nouns

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Zināšanu pārbaudes tests

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem