Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
pix_vehicles.jpg
vehicle — [ˈvɪə.kəl] — transporta līdzeklis
pix_car_.jpg
car — [kɑːr] — automašīna, mašīna
pix_camper van2.jpg
camper van — [ˈkæm.pə ˌvæn] — kempinga (tūristu) furgons
pix_caravan_1.jpg
caravan — [ˈkær.ə.væn] — dzīvojamais treilers (British English)
trailer — [ˈtreɪ.lər] — dzīvojamais treilers, piekabe (American English)
pix_jeap.jpg
off-road car — [ˌɒfˈrəʊdˌkɑːr] — bezceļa automašīna
Jeep — [dʒiːp] — džips
pix_race car2.jpg
race car — [ˈreɪs.kɑːr] — sacīkšu automašīna
pix_sports car.jpg
sports car — [ˈspɔːts ˌkɑːr] — sporta mašīna
Piemērs:
Where did you park your car? — Kur tu noparkoji savu mašīnu?
The celebrities often drive an expensive sports cars. — Slavenības bieži brauc dārgās sporta mašīnās.