Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
pix_van_1.jpg
van — [væn] — autofurgons
pix_pickup3.jpg
pickup — [ˈpɪk.ʌp] — pikaps
pix_lorry.jpg
lorry — [ˈlɒr.i] — smagā (kravas) automašīna (British English)
truck — [trʌk] — smagā (kravas) automašīna (American English)
pix_taxi.jpg
taxi — [ˈtæk.si] — taksis (British English)
cab — [kæb] — taksis (American English)
pix_ambulance_.jpg
ambulance — [ˈæm.bjə.ləns] — ātrās palīdzības mašīna
pix_fire engine_.jpg
fire engine — [ˈfaɪər ˌen.dʒɪn] — ugunsdzēsēju mašīna
pix_police-car_.jpg
police car — [pəˈliːs ˌkɑːr] — policijas mašīna
pix_tractor.jpg
tractor — [ˈtræk.tər] — traktors
Piemērs:
It'll save time if we go by cab. — Ja mēs brauksim ar taksi, tas ietaupīs laiku.
The wheels of the heavy tractor furrowed the soft ground. — Smagā traktora riteņi ārdīja mīksto zemi.