Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

11,5p.
1. Vārdu krājums, rotaļlietas – Vocabulary, Toys 1,5p.
2. Tulkojums latviski, manas rotaļlietas, izvēle – Translating Latvian 1,5p.
3. Tulkojums angliski, manas rotaļlietas, izvēle – Translation, My Toys 1,5p.
4. Klausīšanās un rakstīšana, rotaļlietas – Listening and writing the word 3p.
5. Burtu juceklis, rotaļlietas – Wordsearch 4p.