Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Krāsas – Colours I Krāsas - Colours: red, green, yellow, blue, orange.
2. Krāsas – Colours II Krāsas - Colours: purple, pink, brown, black, white, grey.
3. Ģeometriskās figūras – Shapes I Shapes: square, triangle, heart, rectangle, diamond.
4. Ģeometriskās figūras – Shapes II Shapes: cross, arrow, star, circle, oval.
5. Materiāli – Materials I Materials: fabric, gold, iron, rubber, sand, silver, wool.
6. Materiāli – Materials II Materiāli: clay, fabric, iron, rubber, sand, wool.
7. Īpašības vārdu kārtība pirms lietvārda – Word Order - Adjectives before Noun Word order - adjectives before the noun.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometriskās figūras, attēls un vārds – Shapes, Picture and Word 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Choosing the correct word according to the picture.
2. Vārds angliski un klausīšanās, Krāsas - Word and Listening, Colours 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Reading the word and choosing the correct heard word.
3. Klausīšanās, izvēle attēls, Materiāli – Listening, Materials 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Listening to the word and choosing the picture regarding to the them "Materials".
4. Klausīšanās, izvēle angliski, Ģeometriskās figūras – Listening, Shapes 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Listening the word and choosing the correct variant.
5. Klausīšanās, izvēle latviski, Krāsas – Listening, Colours 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Listening to the word and choosing the correct Latvian translation.
6. Tulkojums latviski, Materiāli – Translating into Latvian, Materials 1. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Reading and choosing the correct translation into Latvian - materials.
7. Tulkojums angliski, Ģeometriskās figūras – Translating into English, Shapes 1. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Reading and choosing the correct translation into English - shapes.
8. Attēls un klausīšanās, Krāsas - Picture and Listening, Colours 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Looking at the picture and choosing the correct heard word.
9. Vārds latviski un klausīšanās, Materiāli - Word and Listening, Materials 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Reading the word and choosing the correct heard word.
10. Izruna, Krāsas, izvēle – Pronunciation, Colours 2. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Reading the pronunciation and and choosing the correctword - colour.
11. Vārds un attēli, Materiāli – Vocabulary, Materials 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Matching the word with the picture - different materials.
12. Attēls ar vārdu, Ģeometriskās figūras – Words under the picture, Shapes 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Under each picture write the word from the list - different shapes.
13. Klausīšanās un rakstīšana, Krāsasi – Listening and writing, Colours 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Listening and writing the word from the box – different colours.
14. Paslēptie vārdi, Krāsas – Spelling and vocabulary, Game «The snake» 1. izziņas līmenis vidēja 3p. Finding the words - different colours - in the line of letters.
15. Burtu juceklis, Ģeometriskās figūras – Wordsearch, Shapes 2. izziņas līmenis augsta 4p. Finding the words (different shapes) in the wordseach table.
16. Burtu juceklis, Krāsas – Wordsearch, Colours 2. izziņas līmenis augsta 4p. Finding the words (different colours) in the wordseach table.
17. Jaukti burti, Krāsas – Mixing Letters, Colours 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Putting the letters in correct order, making the words - different colours.
18. Izlaisti burti, Materiāli – Missing Letters, Materials 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Filling the gaps with missing letters for different materials.
19. Izlaisti patskaņi, Ģeometriskas figūras – Missing Vowels, Shapes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Writing in the missing vowels to complete the words - different shapes.
20. Tulkojums latviski, rakstīšana, Krāsas - Translation into Latvian, Colours 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Translating words - different colours – into Latvian.
21. Tulkojums angliski, rakstīšana, Ģeometriskas figūras – Translation into English, Shapes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Translating words – different shapes – into English.
22. Izruna, Rakstīšana, Krāsas – Pronunciation, Colours 2. izziņas līmenis augsta 3p. Reading the pronunciation and writing the words – different colours.
23. Savienošana, Rakstīšana, Materiāli – Matching and Writing, Materials 2. izziņas līmenis augsta 6p. Ending the word and matching with picture – different materials.
24. Diktāts, Krāsas – Dictation, Colours 2. izziņas līmenis augsta 3p. Listening the word and writing it.
25. Rakstīšana, šifrs, Materiāli – Writing, Cipher, Materials 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Recode the note and write the words – different materials.
26. Kļūdu labojums, Ģeometriskās figūras – Correcting mistakes, Shapes 2. izziņas līmenis augsta 4,5p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way.
27. Cik daudz figūru – How many Shapes 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Counting the shapes.
28. Materiālu dziesma – Materials Song 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Listening to the song and writing in the missing words.
29. Dziesma "Londonas tilts" – Song 'London Bridge' 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Matching the picture with the lines from the song.
30. Īpašības vārdu kārtība – Order of Adjectives 2. izziņas līmenis augsta 6p. Writing the adjectives in correct order.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attēls un klausīšanās, Materiāli - Picture and Listening, Materials Citi zema 1,5p. Looking at the picture and choosing the correct heard word.
2. Izlaisti patskaņi, Krāsas – Missing Vowels, Colours Citi vidēja 3p. Writing in the missing vowels to complete the words - different colours.
3. Diktāts, Ģeometriskas figūras – Dictation, Shapes Citi augsta 3p. Listening the word and writing it.
4. Kļūdu labojums, Krāsas – Correcting Mistakes, Colours Citi augsta 4,5p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way.
5. Lietu apraksts - Describing Items Citi augsta 1p. Describing 6 items using different adjectives for shape, colour and material.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometriskās figūras – Shapes 00:20:00 vidēja 23p. Vārdu krājums – dažādas figūras; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
2. Krāsas – Colours 00:20:00 vidēja 20,5p. Vārdu krājums – dažādas krāsas; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
3. Ģeometriskās figūras, Krāsas un Materiāli – Shapes, Colours, Materials I 00:15:00 zema 10,5p. Vārdu krājums – dažādas figūras krāsas un materiāli; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
4. Ģeometriskās figūras, Krāsas un Materiāli – Shapes, Colours, Materials II 00:20:00 vidēja 21p. Vārdu krājums – dažādas figūras krāsas un materiāli; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometriskās figūras, Krāsas un Materiāli – Shapes, Colours, Materials 00:30:00 augsta 26p. Vārdu krājums – dažādas figūras krāsas un materiāli; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
2. Ģeometriskās figūras, Krāsas un Materiāli – Shapes, Colours and Materials 00:40:00 augsta 26,5p. Vārdu krājums – dažādas figūras krāsas un materiāli; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.