3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Krāsas – Colours I Krāsas - Colours: red, green, yellow, blue, orange.
2. Krāsas – Colours II Krāsas - Colours: purple, pink, brown, black, white, grey.
3. Ģeometriskās figūras – Shapes I Shapes: square, triangle, heart, rectangle, diamond.
4. Ģeometriskās figūras – Shapes II Shapes: cross, arrow, star, circle, oval.
5. Materiāli – Materials I Materials: fabric, gold, iron, rubber, sand, silver, wool.
6. Materiāli – Materials II Materiāli: clay, fabric, iron, rubber, sand, wool.
7. Īpašības vārdu kārtība pirms lietvārda – Word Order - Adjectives before Noun Word order - adjectives before the noun.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometriskās figūras, attēls un vārds – Shapes, Picture and Word 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the correct word according to the picture.
2. Vārds angliski un klausīšanās, Krāsas - Word and Listening, Colours 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading the word and choosing the correct heard word.
3. Klausīšanās, izvēle attēls, Materiāli – Listening, Materials 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Listening to the word and choosing the picture regarding to the them "Materials".
4. Klausīšanās, izvēle angliski, Ģeometriskās figūras – Listening, Shapes 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Listening the word and choosing the correct variant.
5. Klausīšanās, izvēle latviski, Krāsas – Listening, Colours 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Listening to the word and choosing the correct Latvian translation.
6. Tulkojums latviski, Materiāli – Translating into Latvian, Materials 1. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into Latvian - materials.
7. Tulkojums angliski, Ģeometriskās figūras – Translating into English, Shapes 1. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into English - shapes.
8. Attēls un klausīšanās, Krāsas - Picture and Listening, Colours 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Looking at the picture and choosing the correct heard word.
9. Vārds latviski un klausīšanās, Materiāli - Word and Listening, Materials 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading the word and choosing the correct heard word.
10. Izruna, Krāsas, izvēle – Pronunciation, Colours 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Reading the pronunciation and and choosing the correctword - colour.
11. Vārds un attēli, Materiāli – Vocabulary, Materials 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Matching the word with the picture - different materials.
12. Attēls ar vārdu, Ģeometriskās figūras – Words under the picture, Shapes 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Under each picture write the word from the list - different shapes.
13. Klausīšanās un rakstīšana, Krāsasi – Listening and writing, Colours 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Listening and writing the word from the box – different colours.
14. Paslēptie vārdi, Krāsas – Spelling and vocabulary, Game «The snake» 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Finding the words - different colours - in the line of letters.
15. Burtu juceklis, Ģeometriskās figūras – Wordsearch, Shapes 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Finding the words (different shapes) in the wordseach table.
16. Burtu juceklis, Krāsas – Wordsearch, Colours 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Finding the words (different colours) in the wordseach table.
17. Jaukti burti, Krāsas – Mixing Letters, Colours 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Putting the letters in correct order, making the words - different colours.
18. Izlaisti burti, Materiāli – Missing Letters, Materials 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Filling the gaps with missing letters for different materials.
19. Izlaisti patskaņi, Ģeometriskas figūras – Missing Vowels, Shapes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing in the missing vowels to complete the words - different shapes.
20. Tulkojums latviski, rakstīšana, Krāsas - Translation into Latvian, Colours 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Translating words - different colours – into Latvian.
21. Tulkojums angliski, rakstīšana, Ģeometriskas figūras – Translation into English, Shapes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Translating words – different shapes – into English.
22. Izruna, Rakstīšana, Krāsas – Pronunciation, Colours 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Reading the pronunciation and writing the words – different colours.
23. Savienošana, Rakstīšana, Materiāli – Matching and Writing, Materials 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Ending the word and matching with picture – different materials.
24. Diktāts, Krāsas – Dictation, Colours 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Listening the word and writing it.
25. Rakstīšana, šifrs, Materiāli – Writing, Cipher, Materials 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Recode the note and write the words – different materials.
26. Kļūdu labojums, Ģeometriskās figūras – Correcting mistakes, Shapes 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way.
27. Cik daudz figūru – How many Shapes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Counting the shapes.
28. Materiālu dziesma – Materials Song 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Listening to the song and writing in the missing words.
29. Dziesma "Londonas tilts" – Song 'London Bridge' 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Matching the picture with the lines from the song.
30. Īpašības vārdu kārtība – Order of Adjectives 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Writing the adjectives in correct order.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attēls un klausīšanās, Materiāli - Picture and Listening, Materials Citi zema 1,5 p. Looking at the picture and choosing the correct heard word.
2. Izlaisti patskaņi, Krāsas – Missing Vowels, Colours Citi vidēja 3 p. Writing in the missing vowels to complete the words - different colours.
3. Diktāts, Ģeometriskas figūras – Dictation, Shapes Citi augsta 3 p. Listening the word and writing it.
4. Kļūdu labojums, Krāsas – Correcting Mistakes, Colours Citi augsta 4,5 p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way.
5. Lietu apraksts - Describing Items Citi augsta 1 p. Describing 6 items using different adjectives for shape, colour and material.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometriskās figūras – Shapes 00:20:00 vidēja 23 p. Vārdu krājums – dažādas figūras; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
2. Krāsas – Colours 00:20:00 vidēja 20,5 p. Vārdu krājums – dažādas krāsas; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
3. Ģeometriskās figūras, Krāsas un Materiāli – Shapes, Colours, Materials I 00:15:00 zema 10,5 p. Vārdu krājums – dažādas figūras krāsas un materiāli; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
4. Ģeometriskās figūras, Krāsas un Materiāli – Shapes, Colours, Materials II 00:20:00 vidēja 21 p. Vārdu krājums – dažādas figūras krāsas un materiāli; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģeometriskās figūras, Krāsas un Materiāli – Shapes, Colours, Materials 00:30:00 augsta 26 p. Vārdu krājums – dažādas figūras krāsas un materiāli; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
2. Ģeometriskās figūras, Krāsas un Materiāli – Shapes, Colours and Materials 00:40:00 augsta 26,5 p. Vārdu krājums – dažādas figūras krāsas un materiāli; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.