Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

23p.
1. Ģeometriskās figūras, attēls un vārds – Shapes, Picture and Word 1,5p.
2. Burtu juceklis, Ģeometriskās figūras – Wordsearch, Shapes 4p.
3. Izlaisti patskaņi, Ģeometriskas figūras – Missing Vowels, Shapes 3p.
4. Kļūdu labojums, Ģeometriskās figūras – Correcting mistakes, Shapes 4,5p.
5. Dziesma "Shapes", savienošana – Song 'Shapes' 4p.
6. Alfabēts, Ģeometriskas figūras – Alphabetical Order, Shapes 6p.