3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Read and learn some new words - prepositions.
(Lasi un iemācies dažus jaunos vārdiņus - vietas apstākļu vārdus, prievārdus!)
hamster_in.svg
in — [ɪn] —  iekšā
hamster_on.svg
on [ɒn] — uz
 
hamster_under.svg
under — [ˈʌn.dər] — zem
hamster_beside.svg
next to — [nekst tu] — blakus
hamster_between.svg
between — [bɪˈtwiːn] — starp
hamster_behind.svg
behind — [bɪˈhaɪnd] — aiz
hamster_in front of.svg
in front of — [ɪnfrʌntəv] — priekšā
hamster_near.svg
at — [ət] — pie
left.svg
left — [left] — kreisā puse
right.svg
right — [raɪt] — labā puse
Piemērs:
There's a nice garden in front of the house. — Mājas priekšā ir jauks dārziņš.
There's a desk at the right. — Pa labi atrodas rakstāmgalds.