Read and learn some new words — adjectives.
(Lasi un iemācies dažus jaunos vārdiņus — īpašības vārdus!)
sweet-home-21_Asset 1.svg
big — [bɪɡ] — liels
small — [smɔːl] — mazs
bad — [bæd] — slikts
old — [əʊld] — vecs
new — [njuː] — jauns
great — [ɡreɪt] — lielisks
fantastic — [fænˈtæs.tɪk] — fantastisks
modern — [ˈmɒd.ən] — moderns
nice — [naɪs] — jauks
wonderful — [ˈwʌn.də.fəl] — brīnišķīgs
beautiful — [ˈbjuː.tɪ.fəl] — skaists
clean — [kliːn] — tīrs
dirty — [ˈdɜː.ti] — netīrs
tidy — [ˈtaɪ.di] — kārtīgs
untidy — [ʌnˈtaɪ.di] — nekārtīgs
mess — [mes] — nekārtība
Piemērs:
My mum likes working in the garden. I think her garden is wonderful. — Manai mammai patīk strādāt dārzā. Es domāju, ka viņas dārzs ir brīnišķīgs.