Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
downstairs — [ˌdaʊnˈsteəz] — apakšstāvs
upstairs — [ʌpˈsteəz] — augšstāvs
inside — [ɪnˈsaɪd] — iekšā
outside — [ˌaʊtˈsaɪd] — ārā
neighbour — [ˈneɪ.bər] — kaimiņš (British English, BrE)
neighbor — [ˈneɪ.bər] — kaimiņš (American English, AmE)
neighbourhood — [ˈneɪ.bə.hʊd] — apkārtne, apkaime (British English, BrE)
neighborhood — [ˈneɪ.bə.hʊd] — apkārtne, apkaime (American English, AmE)
view [vjuː] — skats
Piemērs:
Our neighbourhood is calm and peaceful.— Mūsu apkārtne ir klusa un mierīga.
My room is upstairs. — Mana istaba ir augšstāvā.