3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI
Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
Svarīgi!
Repeat the words from them 'My House / Flat (3., 4.klasei)' theory – "Telpas"
fountaine3.jpg
fountain — [ˈfaʊn.tɪn] — strūklaka
garden2.jpg
garden — [ˈɡɑː.dən] — dārzs (British English)
yard — [jɑːd] — dārzs (American English)
gate.jpg
gate — [ɡeɪt] — vārti
lift2.jpg
lift — [lɪft] — lifts (British English)
elevator — [ˈel.ɪ.veɪ.tər] — lifts (American English)
path3.jpg
path — [pɑːθ] — taciņa
porch.jpg
porch — [pɔːtʃ] — lievenis
veranda / verandah — [vəˈræn.də] — lievenis
shed1.jpg
shed  [ʃed] — šķūnītis, šķūnis, nojume
Piemērs:
We have a beautiful garden with a nice fountain. — Mums ir skaists dārzs ar jauku strūklaku.
And there is a shed, where my parents keep garden tools. — Un tur ir šķūnītis, kur mani vecāki uzglabā dārza instrumentus.