Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
Svarīgi!
Repeat the words from them 'My House / Flat (3., 4.klasei)' theory – "Telpas"
attic2.jpg
attic — [ˈæt.ɪk] — bēniņi
backyard1.jpg
backyard — [ˌbækˈjɑːd] — iekšpagalms, pagalms mājas aizmugurē
basement2.jpg
basement [ˈbeɪs.mənt] — pagrabstāvs (apdzīvojams)
boathouse.jpg
boathouse — [ˈbəʊt.haʊs] — laivu novietne, laivu māja
basement.jpg
cellar — [ˈsel.ər] — pagrabs (vieta produktu, lietu glabāšanai)
courtyard1.jpg
courtyard — [ˈkɔːt.jɑːd] — pagalms
fence1.jpg
fence — [fens] — sēta, žogs
Piemērs:
We live in the terraced house and we have a backyard to play in. — Mēs dzīvojam rindu mājā un mums ir iekšpagalms, kur spēlēties.
My grandparents keep potatoes and other vegetables in the cellar. — Mani vecvecāki pagrabā uzglabā kartupeļus un citus dārzeņus.