3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Brīvā laika aktivitātes – Free Time Activities I Vocabulary describind different free time activities – baking, collecting coins, collecting postcards, collecting stamps, cooking, cycling, dancing.
2. Brīvā laika aktivitātes – Free Time Activities II Vocabulary describind different free time activities – diving, doing puzzles, drawing, fishing, horse riding, jogging, painting.
3. Brīvā laika aktivitātes – Free Time Activities III Vocabulary describind different free time activities – playing chess, playing the drums, playing the guitar, playing the violin, playing computer games, rock climbing, sailing.
4. Brīvā laika aktivitātes – Free Time Activities IV Vocabulary describind different free time activities – singing songs, skateboarding, skating, skiing, surfing, swimming, taking photos.
5. Sporta veidi – Sports I Vocabulary describind different sports – athletics, badminton, baseball, basketball, boxing, football, soccer.
6. Sporta veidi – Sports II Vocabulary describind different sports – hockey, horse riding, rock climbing, skateboarding, table tennis, tennis, volleyball.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdu krājums, vaļasprieki, attēls un vārdi – Vocabulary, Hobbies I 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the correct word according to the picture.
2. Vārdu krājums, Sporta veidi, attēls un vārdi – Vocabulary, Sports 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the correct word according to the picture.
3. Vārds angliski un klausīšanās, vaļasprieki - Word and Listening, Hobbies II 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading the word and choosing the correct heard word.
4. Klausīšanās, izvēle attēls, vaļasprieki – Listening, Hobbies II 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Listening to the word and choosing the picture regarding to the them "Hobbies".
5. Klausīšanās, izvēle attēls, Sporta veidi – Listening, Sports 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Listening to the word and choosing the picture regarding to the them "Sports".
6. Klausīšanās, izvēle angliski, vaļasprieki – Listening, Hobbies I 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Listening the word and choosing the correct variant.
7. Klausīšanās, izvēle angliski, vaļasprieki – Listening, Hobbies II 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Listening the word and choosing the correct variant.
8. Klausīšanās, izvēle latviski, Sporta veidi – Listening, Sports 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Listening the word and choosing the correct Latvian translation.
9. Klausīšanās, izvēle latviski, vaļasprieki – Listening, Hobbies I 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Listening the word and choosing the correct Latvian translation.
10. Tulkojums latviski, vaļasprieki – Translating into Latvian, Hobbies II 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into Latvian - hobbies.
11. Tulkojums latviski, Sporta veidi – Translating into Latvian, Sports 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into Latvian - different sports
12. Tulkojums angliski, vaļasprieki – Translation, Hobbies I 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into English.
13. Tulkojums angliski, vaļasprieki – Translation, Hobbies II 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into English.
14. Teikumi par vaļaspriekiem – Sentences about Hobbies I 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Looking at the picture and choosing the correct answer.
15. Attēls un klausīšanās, Sporta veidi - Picture and Listening, Sports 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Looking at the picture and choosing the correct heard word.
16. Vārds latviski un klausīšanās, vaļasprieki - Word and Listening, Hobbies I 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading the word and choosing the correct heard word.
17. Vārds latviski un klausīšanās, vaļasprieki - Word and Listening, Hobbies II 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading the word and choosing the correct heard word.
18. Izruna, izvēle, Sporta veidi – Pronunciation, Sports 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the pronunciation and choosing the correct word – different sports.
19. Izruna, izvēle, vaļasprieki – Pronunciation, Hobbies I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the pronunciation and choosing the correct word – different hobbies.
20. Vārds un attēli, Sporta veidi – Vocabulary, Sports 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Matching the word with the picture - different hobbies.
21. Attēls ar vārdu, vaļasprieki – Words under the picture, Hobbies I 1. izziņas līmenis zema 3 p. Under each picture write the word from the list - different hobbies.
22. Attēls ar vārdu, vaļasprieki – Words under the picture, Hobbies II 1. izziņas līmenis zema 3 p. Under each picture write the word from the list - different hobbies.
23. Klausīšanās un rakstīšana, Sporta veidi – Listening and writing, Sports 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Listening and writing the word from the box – different sports.
24. Klausīšanās un rakstīšana, vaļasprieki – Listening and writing, Hobbies I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Listening and writing the word from the box – different hobbies.
25. Paslēptie vārdi, vaļasprieki – Spelling and vocabulary, Game «The snake» II 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Finding the words - different hobbies - in the line of letters.
26. Paslēptie vārdi, Sporta veidi – Spelling and vocabulary, Game «The snake» 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Finding the words - different sports - in the line of letters.
27. Burtu juceklis, vaļasprieki – Wordsearch, Hobbies I 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Finding the words (different hobbies) in the wordseach table.
28. Burtu juceklis, vaļasprieki – Wordsearch, Hobbies II 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Finding the words (different hobbies) in the wordseach table.
29. Jaukti burti, vaļasprieki – Mixing Letters, Hobbies I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Putting the letters in correct order, making the words - different hobbies.
30. Izlaisti burti, Sporta veidi – Spelling, Missing letters, Sports 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Filling the gaps with missing letters for different sports.
31. Izlaistie patskaņi, vaļasprieki – Missing Vowels, Hobbies II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing in the missing vowels to complete the words - different hobbies.
32. Tulkojums latviski, rakstīšana, vaļasprieki - Translation into Latvian, Hobbies I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Translating words - different hobbies– into Latvian.
33. Tulkojums angliski, rakstīšana, vaļasprieki - Translation into English, Hobbies II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Translating words - different hobbies – into English.
34. Tulkojums angliski, rakstīšana, Sporta veidi - Translation into English, Sports 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Translating words - different sports – into English.
35. Izruna, Rakstīšana, vaļasprieki – Pronunciation, Hobbies I 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Reading the pronunciation and writing the words – different hobbies.
36. Izruna, Rakstīšana, vaļasprieki – Pronunciation, Hobbies II 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Reading the pronunciation and writing the words – different hobbies.
37. Savienošana, Rakstīšana, Sporta veidi – Matching and Writing, Sports 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Ending the word and matching with picture – different sports.
38. Savienošana, Rakstīšana, vaļasprieki – Matching and Writing, Hobbies I 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Ending the word and matching with picture – different hobbies.
39. Diktāts, vaļasprieki – Dictation, Hobbies II 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Listening and writing the words – different hobbies.
40. Diktāts, Sporta veidi – Dictation, Sports 3. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Listening and writing the words – different sports.
41. Rakstīšana, šifrs, vaļasprieki – Writing, Cipher, Hobbies I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Recode the note and write the words – different hobbies.
42. Kļūdu labojums, vaļasprieki – Correcting mistakes, Hobbies II 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way.
43. Kļūdu labojums, Sporta veidi – Correcting mistakes, Sports 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way.
44. Lasīšana, Raksturs un Sports – Reading, Character and Sport 2. izziņas līmenis augsta 8 p. Reading the text about classmates and choosing the best sport for each of them.
45. Lasīšana, Mani klasesbiedri un sports – Reading, My Classmates and Sports 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Reading the text about classmates and matching with pictures.
46. Lasīšana, Mans vaļasprieks, apgalvojumi – Reading, My Hobby 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the text and writing "yes" or "no" for statements.
47. Lasīšana, Mans vaļasprieks, izvēles uzdevums – Reading, My hobby 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the text about hobbies and choosing - 'yes', 'no' or 'doesn't say'.
48. Klausīšanās, Dziesma – Listening, Hobbies Song 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Listening the song and writing in the missing words.
49. Klausīšanās, Dziesma "What do you like to do?" – Song 'What do You Like to Do?' 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Listening to the song writing in the missing verbs.
50. Lasīšana, Sporta klubs – Reading, Sport Club 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Studying the poster and compleating the statements.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārds angliski un klausīšanās, Vaļasprieki - Word and Listening, Hobbies I Citi zema 1,5 p. Reading the word and choosing the correct heard word.
2. Teikumi par sporta veidiem – Sentences about Sports Citi zema 1,5 p. Looking at the picture and choosing the correct answer.
3. Attēls un klausīšanās, Vaļasprieki - Picture and Listening, Hobbies II Citi zema 1,5 p. Looking at the picture and choosing the correct heard word.
4. Vārds un attēli, Vaļasprieki – Vocabulary, Hobbies II Citi zema 1,5 p. Matching the word with the picture - different hobbies.
5. Jaukti burti, Sporta veidi – Spelling, Sports Citi vidēja 3 p. Putting the letters in correct order, making the words - different sports.
6. Tulkojums latviski, rakstīšana, Sporta veidi - Translation into Latvian, Sports Citi vidēja 3 p. Translating words - different sports – into Latvian.
7. Izlaisti burti, Vaļasprieki – Spelling, Missing letters, Hobbies II Citi vidēja 3 p. Filling the gaps with missing letters for different hobbies.
8. Izlaistie patskaņi, Vaļasprieki – Missing Vowels, Hobbies I Citi vidēja 3 p. Writing in the missing vowels to complete the words - different hobbies.
9. Rakstīšana, Mans vaļasprieks– Writing, My Hobby Citi augsta 0 p. Writing description about your town or city, telling about places.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans vaļasprieks – My Hobby I 00:15:00 vidēja 13,5 p. Vārdu krājums – dažādi vaļasprieki; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
2. Mans vaļasprieks – My Hobby II 00:15:00 vidēja 12 p. Vārdu krājums – dažādi vaļasprieki; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
3. Sporta veidi – Sports 00:15:00 vidēja 12 p. Vārdu krājums – dažādi vaļasprieki un sporta veidi; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
4. Mans vaļasprieks un sporta veidi – My Hobbies and Sports I 00:20:00 vidēja 13,5 p. Vārdu krājums – dažādi vaļasprieki un sporta veidi; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
5. Mans vaļasprieks un sporta veidi – My Hobbies and Sports II 00:15:00 vidēja 15 p. Vārdu krājums – dažādi vaļasprieki un sporta veidi; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
6. Mans vaļasprieks un sporta veidi – My Hobbies and Sports III 00:20:00 vidēja 19,5 p. Vārdu krājums – dažādi vaļasprieki un sporta veidi; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans vaļasprieks un sporta veidi – My Hobbies and Sports I 00:20:00 vidēja 21,5 p. Vārdu krājums – dažādi vaļasprieki un sporta veidi; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
2. Mans vaļasprieks un sporta veidi – My Hobbies and Sports II 00:20:00 augsta 24 p. Vārdu krājums – dažādi vaļasprieki un sporta veidi; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.
3. Mans vaļasprieks un sporta veidi – My Hobbies and Sports 00:40:00 augsta 33 p. Vārdu krājums – dažādi vaļasprieki un sporta veidi; izvēles, aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanās, rakstīšanas, valodas lietojuma prasmes.