Read and learn some new words.
(Lasi un iemācies dažus jaunos vārdiņus!) 
дайвинг_niršana_diving.jpg
diving — [ˈdaɪvɪŋ] — niršana
пазлы_puzles_puzzle.jpg
doing puzzles — [duːɪŋˈpʌzəls] — pužļu likšana / risināšana
рисовать_zīmēšana_drawing.jpg
drawing — [ˈdrɔːɪŋ] — zīmēšana
рыбалка_zvējošana_fishing.jpg
fishing — [ˈfɪʃɪŋ]makšķerēšana
верховая езда_izjādes ar zirgiem_horse riding.jpg
riding a horse — [raɪdɪŋˈæˌhɔːs] — jāšana       
бег_skriešana_runner.jpg
jogging — [dʒɒɡɪŋ] — lēna skriešana
живопись_gleznošana_paint.jpg
painting — [peɪntɪŋ] — gleznošana, krāsošana
Piemērs:
My dad likes jogging in the mornings. — Manam tētim patīk lēni skriet no rītiem.
My sister is good at drawing. — Manai māsai padodas zīmēšana.