Here you can find some questions and expressions about my country.
(Šeit jūs varat atrast dažus jautājumus un izteicienus par savu valsti!)
  
field-1285991_960_720.jpg
 
Where do you live?Kur tu dzīvo?
Do you live in a big city?Vai tu dzīvo lielā pilsētā?
I live in the small town.Es dzīvoju mazpilsētā.
Are there a lot of parks?Vai tur ir daudz parku?
Do you love your home town?Vai tu mīli savu dzimto pilsētu?
There is a beautiful nature in my country.Manā zemē ir skaista daba.
What is the capital of your country?Kas ir tavas valsts galvaspilsēta?
There are wide, long streets and high buildings in my city.Manā pilsētā ir platas, garas ielas un augsti nami.