Read and learn some new words.
(Lasi un iemācies dažus jaunos vārdiņus!)
bridge.jpg 
bridge  — [brɪdʒ] — tilts
riga.jpg
capital  — [ˈkæp.ɪ.təl] — galvaspilsēta
city.jpg
city — [ˈsɪt.i] — pilsēta, lielpilsēta
town.jpg
town  — [taʊn] — pilsēta, mazpilsēta
village.jpg
village  — [ˈvɪl.ɪdʒ] — ciemats
countryside.jpg
countryside  — [kʌn.tri.saɪd] — lauki
Piemērs:
Riga is the capital of Latvia. — Rīga ir Latvijas galvaspilsēta.
We usually spend our holidays in the small village at the sea. — Mēs parasti pavadām savas brīvdienas mazā ciematiņā pie jūras.