Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
 
laces2.png
lace — [leɪs] — apavu aukla, aukliņa
pocket1.png
pocket — [ˈpɒk.ɪt] — kabata
round neck 2.png
neck — [nek] — kakla izgriezums
sleeve2.png
sleeve — [sliːv] — piedurkne
sole2.png
sole — [səʊl] — zole, pazole
turn-up bult1.png
turn-up — [ˈtɜːn.ʌp] — atloks
Zipper2.png
zip — [zɪp] — rāvējslēdzējs (British English, BrE)
zipper — [ˈzɪp.ər] — rāvējslēdzējs (American English, AmE)
Piemērs:
You'd better roll your sleeves up or you'll get them dirty. — Tu labāk uzloki savas piedurknes, savādāk tās kļūs netīras.
I can't open my bag - the zip has stuck. — Es nevaru atvērt savu somu, rāvējslēdzējs ir iestrēdzis.