Read, listen and learn some new words.
(Lasi, klausies un iemācies jaunos vārdiņus!)
garment parts2.jpg
garment — [ˈɡɑː.mənt] — gatavais izstrādājums, apģērba gabals
button2.png
button — [ˈbʌt.ən] — poga
buttonhole1.png
buttonhole — [ˈbʌt.ən.həʊl] — pogcaurums
collar2.png
collar — [ˈkɒl.ər] — apkakle
cuff2.png
cuff — [kʌf] — aproce
heel1.png
heel — [hiːl] — papēdis
hood1.png
hood — [hʊd] — kapuce
Piemērs:
He’s fussy about how a garment fits him. — Viņš ir satraukts par to, vai apģērbs viņam derēs.
It's pouring - why don't you put up your hood? — Gāž kā ar spaiņiem, kāpēc tu neuzliec kapuci?