Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Mans apģērbs I Clothes - T-shirt, jeans, blouse, skirt, sweater, trousers
2. Mans apģērbs II Clothes - trousers (pants), dress, jacket, coat, cap.
3. Mans apģērbs III Clothes - gloves, hat, scarf, boots, shoes.
4. Mans apģērbs IV Clothes - socks, jumper, shirt, shorts, suit, raincoat.
5. Mans apģērbs – aksesuāri Accessories – glasses, mittens, umbrella, belt.
6. Mans apģērbs V Clothes - swimsuit, swimming trunks, pyjamas, slippers, underwear.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attēls un izvēle – Vocabulary, Pictures and words I 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Looking at the picture and choosing the correct word.
2. Attēls un izvēle – Vocabulary, Pictures and words II 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the correct word for the picture.
3. Klausīšanās, attēla izvēle – Listening, Choosing the Picture I 1. izziņas līmenis zema 3 p. Listening to the word and choosing the picture.
4. Klausīšanās, attēla izvēle – Listening, Choosing the Picture II 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Listening to the word and choosing the picture.
5. Tulkojums angliski, izvele – Vocabulary, Translation to English I 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into English.
6. Tulkojums angliski, izvēle – Vocabulary, Translation to English II 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into English.
7. Vārdu krājums, izvēle – Vocabulary 1. izziņas līmenis zema 1 p. Reading and writing the correct number.
8. Tulkojums latviski, izvēle – Vocabulary, Translation into Latvian I 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into Latvian.
9. Tulkojums latviski, izvēle – Vocabulary, Translation into Latvian II 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Reading and choosing the correct translation into Latvian.
10. Attēls ar vārdu – Word under the picture 1. izziņas līmenis zema 3 p. Under each picture write the word from the list.
11. Klausīšanās un rakstīšana – Listening and writing the word 2. izziņas līmenis zema 3 p. Listening and writing the word from the box.
12. Pēdējais burts, pareizrakstība – Spelling, Last Letter 2. izziņas līmenis zema 3 p. Read the word and write in the last letter.
13. Jaukti burti – Spelling I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Putting the words in correct order.
14. Jaukti burti – Spelling II 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Putting the words in correct order.
15. Vārdu pareizrakstība – Spelling and vocabulary, Game «The snake» 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Finding the words in the line of letters.
16. Burtu juceklis – Word Search Puzzle 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Finding four words in the word search puzzle.
17. Izlaists burts – Spelling, Missing letter I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Filling the gaps with missing letters.
18. Izlaists burts – Spelling, Missing letter II 2. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Filling the gaps with missing letters.
19. Izlaists vidējais burts – Spelling. Missing Letter 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing in the missing letter.
20. Vārdu pareizrakstība pa burtiem – Spelling I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing the words - 1 letter in each box.
21. Vārdu pareizrakstība pa burtiem – Spelling II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing the words - 1 letter in each box.
22. Vārds bez patskaņiem – Spelling I 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing in the missing vowels to make the word.
23. Vārds bez patskaņiem – Spelling II 1. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing in the missing vowels to make the word.
24. Izruna un pareizrakstība – Pronounciation and Spelling, Sounds and words 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Writing the words for given pronounciations.
25. Tulkojums angliski, pareizrakstība – Spelling, Translation into English 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Translating into English
26. Tulkojums latviski – Translation into Latvian I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Translating into Latvian.
27. Tulkojums latviski – Translation into Latvian II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Translating into Latvian.
28. Liekais rindā - Odd Word I 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading and writing out the odd word.
29. Liekais rindā - Odd Word II 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading and writing out the odd word.
30. Lasīšana: "yes - no - doesn't say" – Reading, Look at their clothes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the descriptions and writing in – yes, no or doesn't say.
31. Lasīšana, izlaisti vārdi – Reading, About clothes 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Reading the text and filling the gaps.
32. Lasīšana, apraksts, savienošana – Reading, Matching, Table I 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Reading the descriptions and matching them with clothes items.
33. Lasīšana, apraksts, savienošana – Reading, Matching, Table II 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Reading the descriptions and matching them with clothes items.
34. Kļūdu labojums – Correcting mistakes 2. izziņas līmenis augsta 4,5 p. Choosing the incorrect writen word and rewriting it in correct way.
35. Lasīšana, apraksts, izvēles uzdevums – Reading Descriptions 2. izziņas līmenis augsta 6 p. Reading the description and choosing the correct item.
36. Diktāts – Listening, Dictation 3. izziņas līmenis augsta 5 p. Listening and writing the dictation.
37. Pasaka "Jautrais Kurpnieks" – The Elves and the Shoemaker 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Watching the fairy tale and matching the parts of sentences.
38. Lasīšana, apraksts – Reading, Description 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Reading the descriptions and choosing the picture.
39. Apraksts, tabula – Description 2. izziņas līmenis augsta 8 p. Reading the descriptions and matching them with pictures.
40. Dziesma "Clothing Song" – Song 2. izziņas līmenis augsta 8 p. Listening and watching the song, filling gaps and matcing.
41. Attēls un izvēle II – Vocabulary, Clothes II 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the corerect word for each picture.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attēls ar vārdu – Word under the picture Citi zema 3 p. Under each picture write the word from the list.
2. Klausīšanās ur rakstīšana – Listening and Word Citi zema 3 p. Listening and writing the word from the box.
3. Izruna un pareizrakstība – Pronounciation and Spelling. Sounds and words Citi vidēja 3 p. Writing the words for given pronounciations.
4. Tulkojums angliski, pareizrakstība – Spelling; Translation into English Citi vidēja 3 p. Translating into English.
5. Kļūdu labojums – Correcting Mistakes Citi augsta 4,5 p. Choosing the incorrect written word and rewriting it in correct way.
6. Diktāts – Listening, Dictation Citi augsta 5 p. Listening and writing the dictation.
7. Rakstīšana, teikumu veidošana – Writing, Sentences with new words Citi augsta 6 p. Making up sentences with given words.
8. Teikumu tulkošana – Translating Sentences Citi augsta 6 p. Translating sentences into English.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans apģērbs – My Clothes I 00:05:00 zema 13,5 p. Apģērba vārdu krājums un pareizrakstība; izvēles uzdevumi; klausīšanās, valodas lietojuma un rakstīšanas prasmes.
2. Mans apģērbs – My Clothes II 00:05:00 vidēja 12 p. Apģērba vārdu krājums un pareizrakstība; izvēles uzdevumi; klausīšanās, valodas lietojuma un rakstīšanas prasmes.
3. Mans apģērbs – My Clothes III 00:05:00 vidēja 18 p. Apģērba vārdu krājums un pareizrakstība; aizpildīšanas uzdevumi; valodas lietojuma un rakstīšanas prasmes.
4. Mans apģērbs – My Clothes IV 00:05:00 vidēja 17,5 p. Apģērba vārdu krājums un pareizrakstība; izvēles uzdevumi; valodas lietojuma un rakstīšanas prasmes.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mans apģērbs – My Clothes, Homework I 00:20:00 vidēja 22,5 p. Apģērba vārdu krājums un pareizrakstība; izvēles, aizpildīšanas un savienošanas uzdevumi; lasīšanas, valodas lietojuma un rakstīšanas prasmes.
2. Mans apģērbs – My Clothes, Test I 00:20:00 vidēja 22,5 p. Apģērba vārdu krājums un pareizrakstība; izvēles, aizpildīšanas un savienošanas uzdevumi; lasīšanas, klaussīšanās, valodas lietojuma un rakstīšanas prasmes.
3. Mans apģērbs – My Clothes, Homework II 00:30:00 augsta 25 p. Apģērba vārdu krājums un pareizrakstība; izvēles, aizpildīšanas un savienošanas uzdevumi; lasīšanas, klausīšanāš, valodas lietojuma un rakstīšanas prasmes.
4. Mans apģērbs – My Clothes, Test II 00:30:00 vidēja 27 p. Apģērba vārdu krājums un pareizrakstība; izvēles uzdevumi; valodas lietojuma un rakstīšanas prasmes.