Read, listen and learn new words — birds.
(Lasi, klausies un mācies jaunos vārdiņus — putnus!)
albatross-pix.jpg
albatross — [ˈæl.bə.trɒs] — vētrasputns, albatross
budgie-pix.jpg
budgie — [ˈbʌdʒ.i] — pundurpapagailis
formal budgerigar — [ˈbʌdʒ.ər.ɪ.ɡɑːr] — pundurpapagailis
canary-pix.jpg
canary — [kəˈneə.ri] — kanārijputniņš
cockatiel-pix.jpg
cockatiel — [ˌkɒkəˈtiːl] — korella
cockatoo-pix.jpg
cockatoo — [ˌkɒk.əˈtuː] — kakadu
flamingo-pix.jpg
flamingo — [fləˈmɪŋ.ɡəʊ] — flamingo
hummingbird-pix.jpg
hummingbird — [ˈhʌm.ɪŋ.bɜːd] — kolibri
ara pix.jpg
macaw — [məˈkɔː] — ara