Read, listen and learn new words — birds.
(Lasi, klausies un mācies jaunos vārdiņus — putnus!)
ostrich-pix.jpg
ostrich — [ˈɒs.trɪtʃ] — strauss
parrot pix.jpg
parrot — [ˈpær.ət] — papagailis
peacock2-pix.jpg
peacock — [ˈpiː.kɒk] — pāvs
pelican-pix.jpg
pelican — [ˈpel.ɪ.kən] — pelikāns
penguins-pix.jpg
penguin — [ˈpeŋ.ɡwɪn] — pingvīns
pheasant-pix.jpg
pheasant — [ˈfez.ənt] — fazāns
toucan-pix.jpg
toucan — [ˈtuː.kən] — tukāns
vulture-pix.jpg
vulture — [ˈvʌl.tʃər] — maitu lija