Read and learn about modal verb CAN!  
(Lasi un mācies par modālā darbības vārdu "can"!)
 
Atkārto darbības vārdus no 1. un 2. klases tēmas "My pets and animals"!
 
Watch the videos!
 
 
Modālais darbības vārds CAN izsaka:
 
1) prasmes, māku:
I can ride a bike.Es protu braukt ar riteni.
He can't drive a car.Viņš neprot braukt ar mašīnu.
 
2) spējas:
We can help you.Mēs varam jums palīdzēt.
She can't find it.Viņa to nevar atrast.
 
3) lūgumu un atļauju/aizliegumu:
Can I borrow the pen, please?Vai es varu (drīkstu) aizņemties pildspalvu, lūdzu?
You can't go out!Tu nedrīksti (nevari) iet tagad ārā!
Svarīgi!
Aiz modālā darbības vārda CAN vienmēr lietot darbības vārdu nenoteiksmē
CAN apgalvojuma teikumos:
 
tab1_apgalv.png
CAN nolieguma teikumos
 
pilnā forma - CANNOT, saīsinājums - CAN'T
 
tab2_nolieg.png
CAN jautājumos:
 
tab3_jaut.png
CAN jautājumos un īsajās atbildēs:
 
tab4_isasatb.png
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=pd2plzAkOJo
https://www.youtube.com/watch?v=0WQd2dLsWv0