Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienkāršā un ilgstošā tagadne - Present Simple & Present Progressive Galvenā atšķirība starp vienkāršās un ilgstošās tagadnes veidošanu un lietošanu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pareizs un nepareizs teikums - Correct and Incorrect sentences 1. izziņas līmenis zema 1p. Choosing the correct sentence.
2. Pareizs vai nepareizs teikums - True or False Sentences 1. izziņas līmenis zema 1,5p. Choosing if the sentence is correct or incorrect.
3. Laika izteicieni - Adverbs of Time and Frequency 1. izziņas līmenis vidēja 1,5p. Choose correct time expression.
4. Vienkāršā vai ilgstošā tagadne - Present Simple or Present Progressive 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Choosing the correct grammar tense.
5. Vienkāršā un ilgstošā tagadne teikumos - Present Simple and Progressive in the Sentences 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Putting the verbs in Simple Present and Present Progressive.
6. Vienkāršā un ilgstošā tagadne teikumos, aizpildīšanas uzd. - Present Simple or Present Progressive 2. izziņas līmenis augsta 2p. Putting the verbs into Present Progressive or Simple Present.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršā un ilgstošā tagadne tekstā - Present Simple and Present Progressive in the Text Citi augsta 6p. Putting the verbs into Simple Present or Present Progressive.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršā tagadne un ilgstošā tagadne - Present Simple and Present progressive (Continuous) 00:20:00 vidēja 15p. Vienkāršās un ilgstošās tagadnes laika veidošana un lietošana dažāda tipa teikumos, atšķirības šo laiku lietošanā; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.