Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vienkāršā un ilgstošā tagadne - Present Simple & Present Progressive Galvenā atšķirība starp vienkāršās un ilgstošās tagadnes veidošanu un lietošanu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pareizs un nepareizs teikums - Correct and Incorrect sentences 1. izziņas līmenis zema 1 p. Choosing the correct sentence.
2. Pareizs vai nepareizs teikums - True or False Sentences 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing if the sentence is correct or incorrect.
3. Laika izteicieni - Adverbs of Time and Frequency 1. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Choose correct time expression.
4. Vienkāršā vai ilgstošā tagadne - Present Simple or Present Progressive 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Choosing the correct grammar tense.
5. Vienkāršā un ilgstošā tagadne teikumos - Present Simple and Progressive in the Sentences 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Putting the verbs in Simple Present and Present Progressive.
6. Vienkāršā un ilgstošā tagadne teikumos, aizpildīšanas uzd. - Present Simple or Present Progressive 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Putting the verbs into Present Progressive or Simple Present.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršā un ilgstošā tagadne tekstā - Present Simple and Present Progressive in the Text Citi augsta 6 p. Putting the verbs into Simple Present or Present Progressive.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienkāršā tagadne un ilgstošā tagadne - Present Simple and Present progressive (Continuous) 00:20:00 vidēja 15 p. Vienkāršās un ilgstošās tagadnes laika veidošana un lietošana dažāda tipa teikumos, atšķirības šo laiku lietošanā; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.