Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

15p.
1. Pareizs un nepareizs teikums - Correct and Incorrect sentences 1p.
2. Pareizs vai nepareizs teikums - True or False Sentences 1,5p.
3. Laika izteicieni - Adverbs of Time and Frequency 1,5p.
4. Vienkāršā vai ilgstošā tagadne - Present Simple or Present Progressive 1p.
5. Vienkāršā un ilgstošā tagadne teikumos - Present Simple and Progressive in the Sentences 2p.
6. Vienkāršā un ilgstošā tagadne teikumos, aizpildīšanas uzd. - Present Simple or Present Progressive 2p.
7. Vienkāršā un ilgstošā tagadne tekstā - Present Simple and Present Progressive in the Text 6p.