Read and learn about Simple Present and Present Progressive (Continuous)!  
(Lasi un mācies par vienkāršo un ilgstošo tagadni!)
 
Atkārto vienkāršās tagadnes un vienkāršās pagātnes veidošanu un lietošanu!
 
 
Vienkāršā tagadne
Vienkāršā pagātne
VeidošanaApgalvojuma teikums:
vsk. + -s/-es
dsk. + nenoteiksme
  
Nolieguma teikums:
vsk. + doesn't + nenoteiksme
dsk. + don't + nenoteiksme
 
Jautājuma teikums:
Does + vsk. + nenoteiksme
Do + dsk. + nenoteiksme
Apgalvojuma teikums:
  • reg. darb. v.
    teikuma pr. + -ed
  • nereg. darb. v.
    teikuma pr. + 2. pamatforma
   
Nolieguma teikums:
teikuma pr. + didn't + nenoteiksme
  
Jautājuma teikums:
Did + teikuma pr. + nenoteiksme
Lietošana
Lieto ar darbībām, kuras atkārtojas - ikdienas rutīna, ieradumi, dabas fakti
Lieto ar darbībām, kuras notika konkrētā pagātnes brīdī un ir pabeigtas
Signālvārdi
usually, always, often, sometimes, seldom/rarely, never
every day/week, in the mornings, on Mondays
yesterday, this morning, last Sunday / week / month / year, 2 days / a week / 3 months / a year ago, in 2008