22. maijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Piederības locījums – Possessive Case Piederības locījuma veidošanas nosacījumi dzīvajām būtnēm, izruna.
2. Piederības vietniekvārdi – Possessive Pronouns Piederības vietniekvārdi apzīmētāja funkcijā – my, your, his, her, its, our, their; to lietošana.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piederības locījums, izvēles uzdevums - Possessive Case 1. izziņas līmenis zema 1 p. Choosing the correct sentence.
2. Piederības vietniekvārdi, izvēles uzdevums - Possessive Pronouns 1. izziņas līmenis zema 1 p. Choose the correct possessive pronoun.
3. Piederības locījums, pareizrakstība - Using Possessive Case 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the correct word.
4. Piederības vietniekvārdi teikumā, izvēles uzdevums - Use of Possessive Pronouns 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choosing the correct possessive pronoun.
5. Piederības vietniekvārdu tulkošana - Translation of Possessive Pronouns 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choose the right translation from Latvian into English.
6. Piederības vietniekvārdu tulkojums - Translation of Possessive Pronoun 1. izziņas līmenis zema 1,5 p. Choose the right translation from English into Latvian.
7. Piederības locījuma galotņu izruna - Pronunciation, Possessive Case 1. izziņas līmenis vidēja 1,5 p. Choosing correct pronunciation for words.
8. Pareizrakstība piederības vietniekvārdiem - Spelling, Possessive Pronouns 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Practice spelling. Write the missing letters of the words.
9. Lasīšana, Mans labākais draugs - Reading, My Best Friend 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Read and write 'yes' or 'no'.
10. Lasīšana, piederības locījuma teikumi - Reading, Possessive Case 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Practice in reading related to the topic 'Possessive case'.
11. Piederības locījuma lietojums - Use of Possessive Case 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Possessive case in singular, choosing the correct possessive case.
12. Piederības locījums, vienskaitlis un daudzskaitlis - Possessive Case; Singular and Plural 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Practice in grammar regarding possessive case in singular and plural. Fill in into the gaps.
13. Piederības vietniekvārdi teikumos - Possessive Pronouns in the Sentences 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Grammar regarding possessive adjectives. Write the correct possessive adjectives.
14. Piederības locījuma lietojums - Using Possessive Case 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Transformation of sentences with a possessive pronoun to the possessive case.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piederības vietniekvārdu pareizrakstība - Spelling possessive pronouns Citi zema 1,5 p. Spelling regarding possessive pronouns.
2. Rakstīšana, piederības locījums - Writing, Possessive Case Citi augsta 3 p. Practicing in writing and grammar. Translating the word combinations into English.
3. Rakstīšana, teikumu ar piederības vietniekvārdiem - Writing, sentences with Possessive Pronouns Citi augsta 6 p. Practice in writing and grammar. Making up sentences with possessive pronouns.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Piederības vietniekvārdi – Possessive Pronouns 00:05:00 zema 10 p. Piederības vietniekvārdu pareizrakstība, lietojums; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, rakstīšanas un valodas lietojuma prasmes.
2. Piederības locījums - Possessive Case 00:05:00 vidēja 13 p. Piederības locījuma veidošana, lietošana; izvēles un aizpildīšanas uzdevumi; lasīšanas, rakstīšanas un valodas lietojuma prasmes.
3. Piederības vietniekvārdi un piederības locījums – Possessive Pronouns and Case 00:07:00 augsta 18 p. Piederības locījuma un piederības vietniekvārdu lietojums; aizpildīšanas un izvēles uzdevumi; lasīšanas, rakstīšanas un valodas lietojuma prasmes.
4. Training test. Possessive case and adjectives 00:15:00 vidēja 8 p. Practice in grammar and reading related to the topic 'Possessive case. Possessive adjectives'.
5. Training test. Possessive case and adjectives 00:15:00 vidēja 9 p. Practice in grammar and reading regarding possessive case, possessive adjectives.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Homework. Possessive case and adjectives 00:20:00 vidēja 7,5 p. Practice in grammar and spelling related to the topic 'Possessive case and adjectives'.
2. Homework. Possessive case and adjectives 00:20:00 vidēja 10,5 p. Practice in grammar and spelling related to the topic 'Possessive case and adjectives'.
3. Progress test. Using possessive case 00:20:00 augsta 6 p. Practice in writing and grammar related to the topic 'Possessive case'.
4. Progress test. Using possessive adjectives 00:20:00 augsta 6 p. Practice in writing and grammar related to the topic 'Possessive adjectives'.