Learn about Possessive Pronouns.
(Mācies par piederības vietniekvārdiem!)
 
Personas vietniekvārds
Piederības vietniekvārds
I (es)
my (mans, mana)
you (tu, jūs)
your (tavs, tava, jūsu)
he (viņš)
his (viņa)
she (viņa)
her (viņas)
it (tas, tā)
its (tās, tā)
we (mēs)
our (mūsu)
they (viņi, viņas tie, tās)
their (viņu, to)
 
Angļu valodā katram personu vietniekvārdam jālieto atbilstošs piederības vietniekvārds. Latviešu valodā visās personās bieži var lietot savs, sava:
 
I do my homework. - Es pildu savu mājasdarbu.
He does his homework. - Viņš pilda savu mājasdarbu.
We do our homework. - Mēs pildām savu mājasdarbu.
 
Angļu valodā piederības vietniekvārdu jālieto pirms lietvārdiem, kas apzīmē cilvēka ķermeņa daļas, personisko īpašumu, apģērbu, maltītes. Latviešu valodā to bieži var netulkot.
 
I'm combing my hair. - Es ķemmēju savus matus.
You always wash your hands before the meals. - Tu vienmēr mazgā (savas) rokas pirms ēdienreizēm.
He took his bag and went to school. - Viņš paņēma savu somu un devās uz skolu.
Put on your gloves. - Uzvelc cimdus!
We have our breakfast at 7. - Mēs ēdam brokastis septiņos.