3. jūnijs - ANGĻU VALODA
EKSĀMENS VIDUSSKOLAI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitļi 1-10 Skaitļu 1-10 rakstība un izruna.
2. Skaitļi 11-20 Skaitļu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 un 20 rakstība un izruna.
3. Desmiti un lielie skaitļi Skaitļu 21, 22, 23, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 200, 374, 1,000 un 1,000,000 rakstība un izruna.
4. Kārtas skaitļa vārdi Kārtas skaitļa vārdu rakstība un izruna.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa vārdu pareizrakstība, izvēles uzdevums (1-20) 1. izziņas līmenis zema 4 p. Choosing the correct spelling for the number.
2. Skaitļa vārdu pareizrakstība - izvēles uzdevums, lielie skaitļi. 1. izziņas līmenis zema 4 p. Choosing the correct spelling of number.
3. Lielie skaitļu vārdi, lasīšana, izvēles uzdevums 1. izziņas līmenis zema 4 p. Read and choose the correct number.
4. Kārtas skaitļa vārdi - lasīšana, izvēles uzdevums 1. izziņas līmenis zema 4 p. Match the ordinal number with its spelling.
5. Skaitļi 1-20 - lasīšana, savienošanas uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Matching the numbers with the words.
6. Skaitļi, matemātika, atņemšana ar bildītēm 2. izziņas līmenis zema 2 p. Doing the methematical operation - Count and take away the number, exercise with pictures.
7. Skaitļi 1-10, lasīšana 1. izziņas līmenis zema 1 p. Reading the numbers and choosing the missing number.
8. Pāra un nepāra skaitļi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Counting the even and odd numbers.
9. Skaitļi - padsmiti, desmiti, 100 un 1000, savienošanas uzdevums. 2. izziņas līmenis vidēja 5 p. Match the numbers with the words.
10. Skaitļu 1-20 rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Writing the numbers.
11. Skaitļu vārdu rakstība (jaukti burti), padsmiti, vieni un desmiti 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Making the numbers from the given letters.
12. Klausīšanās, skaitļi 1-20 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Listen and choose the number.
13. Klausīšanās, skaitļi padsmiti vai desmiti 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Listen and choose the number.
14. Klausīšanās, kārtas skaitļa vārdi 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Listen and choose the number.
15. Klausīšanās, pamata vai kārtas skaitļa vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Listen and choose the number.
16. Diktāts, skaitļa vārdi 1-20 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Writing the numbers.
17. Izlaisti burti skaitļu vārdos - pamata un kārtas skaitļa vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Write in the missing letters.
18. Skaitļu rakstība, lielie skaitļi 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Writing the numbers.
19. Skaitļu rakstība, trīsciparu skaitļi 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Writing the numbers.
20. Kārtas skaitļu vārdu rakstība, izvēles uzdevums 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Spelling of the ordinal numbers.
21. Diktāts, divcipara skaitļa vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Write the number.
22. Diktāts, kārtas skaitļa vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 8 p. Writing the number in words.
23. Skaitļu pareizrakstība, atrast un izlabot kļūdu 3. izziņas līmenis augsta 8 p. Find the word with spelling mistake and correct it.
24. Telefona numuri 3. izziņas līmenis augsta 12 p. Listen to the telephone number and write in the missing number.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa vārdi tekstā Citi vidēja 7 p. Look at the picture, read and write the missing numbers in words.
2. Telefona numuri Citi augsta 32 p. Listen to the telephone number and write in the missing number.
3. Klausīšanās, trīsciparu skaitļi, izvēles uzdevums Citi vidēja 4 p. Listen and choose the number.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa vārdi 1-100 10:00:00 vidēja 51 p. Skaitļu vārdi 1-100; lasīšanas, klausīšanās un rakstīšanas prasmes.
2. Lielie skaitļa vārdi 10:00:00 augsta 37 p. Lielo skaitļa vārdi, to pareizrakstība; klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes.
3. Pamata un kārtas skaitļa vārdi 10:00:00 vidēja 75 p. Kārtas un pamata skaitļu vārdu rakstība, izruna; klausīšanāš, rakstīšanas un lasīšanas prasmes; 2 klausīšanāš uzdevumi ar telefonu numuriem.