Grūtības pakāpe:
00:07:00

Visi uzdevumi:

12p.
1. Lasīšana, vēstule – Reading, a letter 3p.
2. Lasīšana. Kā uzlabot savu veselību – Reading. How to improve your health 3p.
3. Aizliegumi un rīkojumi pavēles izteiksmē – Imperatives, Positive or the negative forms 3p.
4. Teikumu pārveidošana par pavēles izteiksmi – Making Imperatives 3p.