Grūtības pakāpe:
00:05:00

Visi uzdevumi:

9p.
1. Pavēles izteiksme, pabeidz teikumus – Imperative, end the sentences 1,5p.
2. Pavēles izteiksmes lietošana - Using of Imperative 1,5p.
3. Ierosinājumi ar "Let's" – Imperatives with 'Let's' 1,5p.
4. Tulkošana, pavēles izteiksme – Translating Imperative 1,5p.
5. Rakstīšana, tulkošana – Writing, Translating 3p.