Teorija

Watch, listen, repeat and learn! (Skaties, klausies, atkārto un mācies!)
 
 
year -  [jə:] - gads
months - [mʌnθs] - mēneši
January - ['dʒænjʊəri] - janvāris
February -  ['febrʊəri] - februāris
March -  [mɑ:tʃ] - marts
April - ['eiprəl] - aprīlis
May -  [mei] - maijs
June -  [dʒu:n] - jūnijs
July - [dʒʊ'lai] - jūlijs
August - ['ɔ:gəst] - augusts
September - [sep'tembə] - septembris
October -  [ɒk'təʊbə] - oktobris
November - [nəʊ'vembə] - novembris
December - [di'sembə] - decembris
 
Svarīgi!
Atceries! Mēneša nosaukumus angļu valodā vienmēr raksta ar lielo sākuma burtu!
  
seasons - ['si:znz] - gadalaiki
spring.jpg
spring -  [spriŋ] - pavasaris
summer.jpg
summer -  ['sʌmə] - vasara
autumn.jpg
autumn - ['ɔ:təm] - rudens
winter.jpg
winter -  ['wintə] - ziema
 
Atsauce:
https://www.youtube.com/watch?v=-4s-ut7N0jQ
Audio no https://www.youtube.com/watch?v=rfQasSj_C8o
Audio no https://www.youtube.com/watch?v=QOcbpnmRLro
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=237677&picture=spring-meadow-watercolor-painting
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=12742
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=197771&picture=forest-painting-autumn-trees
http://www.publicdomainpictures.net/view-image.php?image=191943&picture=oil-painting-winter-landscape