Grūtības pakāpe:
15:00:00

Visi uzdevumi:

27p.
1. Lasīšana, pulkstenis, ceturtdaļstundas 4p.
2. Pulkstenis, lasīšana, izvēles uzdevums, ceturtdaļstundas 3p.
3. Pulkstenis, rakstība, ceturtdaļstundas. 4p.
4. Pulkstenis, tulkojums, ceturtdaļstundas 4p.
5. Klausīšanās, laiks, izvēles uzdevums 4p.
6. Skolas ikdiena 4p.
7. Diktāts, pulkstenis 4p.