Grūtības pakāpe:
07:00:00

Visi uzdevumi:

20p.
1. Gadskaitļi - rakstība un izruna 4p.
2. Klausīšanās, gadskaitļi. 4p.
3. Gadu rakstība 4p.
4. Diktāts, gadi 4p.
5. Diktāts, datumi un gads 4p.