2.
JŪNIJĀ
EKSĀMENS ANGĻU VALODĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!

Teorija

Study how to make questions.
(Jautājumu veidošanu!)
 
Word order in the questions.
(Vārdu kārtība jautājumos.)
Svarīgi!
Jautājumos vārdi vienmēr nostājas noteiktā secībā.
1) Yes/No Questions
(Jā/Nē jautājumi)
Tie ir jautājumi uz kuriem var atbildēt ar JĀ vai NĒ.
palīgdarbības vārds (do, does, did, is, are, am, has, have) + teikuma priekšmets + darbības vārds + papildinātāji, apstākļa vārdi
Piemērs:
Does she usually cook dinner after job? - Vai viņa parasti gatavo vakariņas pēc darba?
Yes, she does.
Did he draw a picture in the school on Monday? - Vai viņš pirmdien skolā uzzīmēja zīmējumu?
Yes, he did.
2) Wh-questions
(Wh-jautājumi)
Jautājumi, kuri prasa garāku, paskaidrojošāku atbildi.
jautājamais vārds + palīgdarbības vārds (do, does, did, is, are, am, has, have) + teikuma priekšmets + darbības vārds  + papildinātāji, apstākļa vārdi
Piemērs:
What does she usually cook after job? - Ko viņa parasti gatavo pēc darba?
When did he draw a picture in the school? - Kad viņš skolā uzzīmēja zīmējumu?
Svarīgi!
Biežuma apstākļa vārdi jautājumos nostājas pirms darbības vārda un aiz teikuma priekšmeta.
Piemērs:
Does she usually do her homework after school? – Vai viņa parasti pilda mājas darbus pēc skolas?
What time do they usually come home? – Cikos viņi parasti pārnāk mājās?
  
Jautājumu veidošana
jaut_liela.png
Svarīgi!
Jautājumos ar DO, DOES un DID darbības vārds aiz teikuma priekšmeta vienmēr nostājas pamata formā (nenoteiksmē)!
Jautājumos ar "BE"  -  BE locījums apmainās vietām ar teikuma priekšmetu
jaut_ar_BE.png
  
Piemērs:
Was she at school yesterday? - Vai viņa vakar bija skolā?
Are they at school now? - Vai viņi ir skolā tagad?
Where is she at the moment? - Kur viņa ir tagad?