Grūtības pakāpe:
00:20:00

Visi uzdevumi:

10,5p.
1. Vienskaitļa 3. persona, aizpildīšanas uzdevums - 3rd Person Singular 1,5p.
2. Vienskaitļa 3. persona, tabula - Plural of nouns in the table 3p.
3. Galotnes "-s / -es" izruna, izvēles uzdevums - Pronunciation of "-s / -es" 2p.
4. Teikuma priekšmets, izvēles uzdevums - Choosing Correct Subject 1,5p.
5. "Don't" vai "doesn't" lietojums - Using of "don't" or "doesn't" in Present Simple 1,5p.
6. Pareizi un nepareizi teikumi vienkāršajā tagadnē - True or False sentences 1p.