Grūtības pakāpe:
00:10:00

Visi uzdevumi:

24p.
1. Vietniekvārdu tulkojums - Pronouns, translating 2p.
2. Vietniekvārdu izruna - Pronouns, pronunciation 2p.
3. Vietniekvārdi teikumos, izvēles uzdevums no 2 - Subject, Object and Possessive pronouns 3p.
4. Klausīšanās, izvēle, vietniekvārdi - Listening, Subject, Object and Possessive pronouns 4p.
5. Personu un piederības vietniekvārdi, tabula - Subject, Object and Possessive pronouns 3p.
6. Diktāts, personu un piederības vietniekvārdi - Dictation, Subject, Object and Possessive pronouns 3p.
7. Vietniekvārdi teikumos - Subject, Object and Possessive pronouns in the sentences. 3p.
8. Vietniekvārdi tekstā, izvēles uzdevums - Pronouns in the text 4p.