Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

25,5p.
1. Jautājumi un īsās atbildes par tabulu - Questions and Short Answers 3p.
2. Jautājumi un atbildes par tabulu - Questions and answers 2p.
3. Regul. darb. v., vienkāršās pagātnes trūkstošās formas - Writing missing sentences 2p.
4. Nereg. darb. v., vienkāršās pagātnes trūkstošās formas - Writing missing sentences 2p.
5. Vienkāršā pagātne tekstā - Past Simple in the Text 1,5p.
6. Dziesma "What Did You Do?" - Song 3p.
7. Vienkāršā pagātne tekstā, atrast un pārveidot - Past Simple in the Text 3p.
8. Vienkāršā pagātne tekstā - Simple Past in the Text 9p.