Grūtības pakāpe:
00:15:00

Visi uzdevumi:

6p.
1. Skolas termini, tulkojums, izvēles uzdevums – School terms 1,5p.
2. Mācību priekšmeti – School subjects 3p.
3. Darbības klasē un vietas skolā – School activities and places 1,5p.